KS logo
IM1
IM2
IM3
IM4

Kompostáreň

Systém zberu a zhodnocovania BRO zavedený v Meste Ružomberok nebol postačujúci pre splnenie zákonných povinností od 1.1.2017. Preto Mesto Ružomberok pristúpilo k vybudovaniu nového zariadenia na zhodnocovanie BRO s vyššou kapacitou, a to osadením technológie aeróbnej fermentácie v 2 kompostovacích kontajneroch v areáli jestvujúcej kompostárne BRO Ružomberok v lokalite Biela Púť.

Kompostáreň bude prijímať BRO od občanov mesta zdarma. Občania môžu tento BRO dopraviť osobne v čase prevádzkovej doby na pracovisko kompostárne. V prípade veľkého množstva BRO, ktorý občania nemajú ako odviezť treba kontaktovať vedúceho pracovníka kompostárne. Poverený pracovník po dohode zabezpečí jeho odvoz. Hnedé nádoby pre občanov na BRO si je možné zaobstarať na technických službách Mesta Ružomberok. Vývoz bude prebiehať podľa stanoveného harmonogramu a občania budú o zmenách informovaní v dostatočnom časovom predstihu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia

Aktualne

27. 10. 2021

Nakoľko je v pondelok 1.11. a v stredu 17.11.2021 štátny sviatok, v týchto dňoch sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz podľa harmonogramu sa posunie v jednotlivých mestských častiach o 1 deň.
Vývoz záhradného BRO vozidlom ( hnedé nádoby ) bude zabezpečovaný do 25.11.2021. Po tomto termíne bude možné záhradný BRO doviezť priamo do kompostárne alebo Zberného dvora Pivovarská ulica.

31. 8. 2021

Nakoľko je v stredu 1. 9. a v stredu 15. 9. 2021 štátny sviatok, v týchto dňoch sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz sa podľa harmonogramu posunie o 1 deň - bude prebiehať vo štvrtok (južná časť mesta) a v piatok (Biely Potok).

1. 7. 2021

Nakoľko je v pondelok 5.7.2021 štátny sviatok, v tento deň sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz podľa harmonogramu sa posunie o 1 deň - bude prebiehať od utorka 6.7. do piatku 9.7.

25. 3. 2021

Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2021.

3.7.2020

Informačný materiál – Kompostáreň.

2.7.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na kúpu tovaru Osobný automobil. Čestné vyhlásenie

6.4.2020

Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2020. Vývoz prebieha od 7:00 hod.

7.5.2019

Komunálne služby Mesta Ružomberok Oznamujú občanom vývoz BRO, ktorý mal byť vyvezený v stredu 8. mája 2019 bude vyvezený 9.5 a 10.5. 2019 (štvrtok, piatok).

30.4.2019

Komunálne služby Mesta Ružomberok Oznamujú občanom vývoz BRO, ktorý mal byť vyvezený v stredu 1. mája 2019 bude vyvezený 2.5 a 3.5 (štvrtok, piatok).

 

© 2019 Komunálne služby Mesta Ružomberok
email: ks@ksruzomberok.sk