KS logo
IM1
IM2
IM3
IM4

Vitajte

K 1.1.2019 bola zriadená príspevková organizácia Komunálne služby Mesta Ružomberok, ktorá prevádzkuje kompostáreň na biologický rozložiteľný odpad. Systém zberu a zhodnocovania BRO zavedený v meste bol týmto rozšírený výstavbou nového zariadenia na zhodnocovanie záhradného BRO s vyššou kapacitou, a to osadením technológie a eróbnej fermentácie v 2 kompostovacích kontajneroch v areáli jestvujúcej kompostárne BRO Ružomberok v lokalite Biela Púť.

Na nákup technologických zariadení získalo Mesto Ružomberok dotáciu v rámci OP Kvalita životného prostredia, stavebná časť bola realizovaná z mestského rozpočtu.

Kompostáreň je otvorená všetky pracovné dni a preberá BRO odpad od občanov mesta bezplatne - náklady sú kryté z rozpočtu mesta na báze poplatku občanov za komunálny odpad. Hnedé nádoby 120 l. alebo 240 l. pre občanov na BRO si je možné vyzdvihnúť priamo v Kompostárni. Pokiaľ má občan väčšie množstvo záhradného odpadu a nezmestí sa do nádoby - môže ho dopraviť do Kompostárne. Taktiež je to možné mimo vegetačného obdobia - keď neprebiha vývoz nádob.

V prípade dostatočných zásob si môžu občania mesta v kompostárni prevziať aj kompost ( kompost je využívaný prioritne na úpravy verejných priestranstiev, prihňojovanie rastlín )

Vývoz nádob - bio odpadu vozidlom bude prebiehať podľa harmonogramu - vid informačný materiál zverejnený na našej stránke. V tomto materiály sú uvedené aj ďalšie podrobnesi o separovanom zbere a zhodnocovaní BRO.

V roku 2021 začne vývoz nádob v pondelok 29.3.2021. V prípadoch - keď je v rámci týždňa štátny sviatok sa v tento deň odvoz BRO neuskutočňuje. Vývoz podľa harmonogramu sa posunie o 1 deň.

Aktualne

27. 10. 2021

Nakoľko je v pondelok 1.11. a v stredu 17.11.2021 štátny sviatok, v týchto dňoch sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz podľa harmonogramu sa posunie v jednotlivých mestských častiach o 1 deň.
Vývoz záhradného BRO vozidlom ( hnedé nádoby ) bude zabezpečovaný do 25.11.2021. Po tomto termíne bude možné záhradný BRO doviezť priamo do kompostárne alebo Zberného dvora Pivovarská ulica.

31. 8. 2021

Nakoľko je v stredu 1. 9. a v stredu 15. 9. 2021 štátny sviatok, v týchto dňoch sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz sa podľa harmonogramu posunie o 1 deň - bude prebiehať vo štvrtok (južná časť mesta) a v piatok (Biely Potok).

1. 7. 2021

Nakoľko je v pondelok 5.7.2021 štátny sviatok, v tento deň sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz podľa harmonogramu sa posunie o 1 deň - bude prebiehať od utorka 6.7. do piatku 9.7.

25. 3. 2021

Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2021.

3.7.2020

Informačný materiál – Kompostáreň.

2.7.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na kúpu tovaru Osobný automobil. Čestné vyhlásenie

6.4.2020

Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2020. Vývoz prebieha od 7:00 hod.

7.5.2019

Komunálne služby Mesta Ružomberok Oznamujú občanom vývoz BRO, ktorý mal byť vyvezený v stredu 8. mája 2019 bude vyvezený 9.5 a 10.5. 2019 (štvrtok, piatok).

30.4.2019

Komunálne služby Mesta Ružomberok Oznamujú občanom vývoz BRO, ktorý mal byť vyvezený v stredu 1. mája 2019 bude vyvezený 2.5 a 3.5 (štvrtok, piatok).

 

© 2019 Komunálne služby Mesta Ružomberok
email: ks@ksruzomberok.sk